11.2.2017

Ryhmä- ja yhteisötyönohjaus

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa ryhmän jäsenet voivat olla saman alan ammattilaisia eri työyhteisöistä tai tulla samasta tiimistä tai organisaatiosta. Ryhmäläiset eivät välttämättä tee päivittäin työtä yhdessä.

Ryhmätyöskentelyn teemoja voivat tällöin olla

 • työarjen kokemusten ja haasteiden jakaminen
 • ammatti-identiteetin vahvistaminen
 • ”hiljaisen tiedon” jakaminen
 • vertaistuki
 • ajatusten, tunteiden ja uskomusten kollegiaalinen reflektointi
 • hyvien käytäntöjen, palveluiden ja työnkuvan kehittäminen
 • haasteellisten asiakastilanteiden läpikäyminen
 • muutoksiin valmistautuminen
 • työn vaativuuteen liittyvien paineiden purkaminen
 • onnistumiskokemusten ja oivallusten jakaminen

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjauksessa mukana ovat saman työyhteisön jäsenet ja yleensä mukana on myös esimies.

Yhteisötyöskentelyn teemoja voivat olla

 • ryhmäytyminen, me-hengen luominen
 • perustehtävän pohtiminen ja jäsentäminen
 • muutostilanteet
 • työyhteisöä kuormittavat ja kriisiyttävät tilanteet
 • työtapojen ja toiminnan kehittäminen
 • vuorovaikutuksen parantaminen
 • onnistumiskokemusten jakaminen
 • hyvien käytäntöjen kerääminen ja kehittäminen