11.2.2017

Esimiesten työnohjaus

esimiestentyonohjausEsimiesten työnohjauksessa keskeistä on johtamiseen ja esimiehen rooliin liittyvien kysymysten pohtiminen.

Käsiteltäviä asioita voivat olla

  • esimiestyön erityisyys
  • esimiestaidot
  • esimiehen omat voimavarat
  • uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöön ottaminen
  • palveluiden tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi
  • toiminnan ja tuloksellisuuden parantaminen ja kehittäminen
  • muutoksen kohtaaminen ja  johtaminen
  • työntekijöiden tukeminen
  • kriisitilanteet, työyhteisön ilmapiiri

Esimiesten työnohjaus voi olla joko yksilötyönohjausta tai ryhmätyönohjausta.